முகப்பு :: நமது சங்கம் ::  முன்னாள் தலைவர்கள் :: நிர்வாகக்குழு உறுப்பினர்கள் :: செயற்குழு உறுப்பினர்கள் :: மாவட்ட சங்கங்கள் :: கிளைச்சங்கங்கள் ::  தொடர்புக்கு

நமது சமுதாயம் ::  நமது குலக் கொடி ::  நமது உறுதி மொழி :: நமது சங்க விதி முறைகள் :: செங்குந்தமித்திரன் :: செங்குந்தர் மாளிகை ::  வள்ளல் சபாபதி பள்ளி

 

முன்னாள் தலைவர்கள்
 


முதலாவது தலைவர்

(1927 - 1929)

திரு. பி.வி. நடராஜ செங்குந்தர், பி.ஏ., பி.எல்.,

சென்னை
இந்து அறநிலைய பாதுகாப்பு ஆணையர், சென்னை


 

 

இரண்டாவது தலைவர்

(1929 - 1936)
திரு. ஆ.வே. முத்தையா செங்குந்தர், பி.ஏ.,பி.எல்.,

புதுச்சேரி.
பிரெஞ்ச் இந்திய பிரதம மந்திரி, புதுச்சேரி.

 

 

முன்றாவது தலைவர்

(1936 - 1953)

திரு. தி. நா. சபாபதி செங்குந்தர்,

திருவாரூர்
திருவாரூர் நகராண்மைக் கழகத் துணைத்தலைவர்

 

 

நான்காவது தலைவர்

(1953 - 1955)

திரு. ஆர்.எம்.எஸ். சம்மந்தமூர்த்தி செங்குந்தர்,

மஞ்சக்கொல்லை
டைரக்டர், மதராஸ் பாளையகாட் கம்பெனி, சென்னை.

 

 

ஐந்தாவது தலைவர்

(1955 - 1976)
திரு. கே.ஏ. சண்முக செங்குந்தர்

குடியேற்றம்
மேலாண்மை இயக்குநர், திருமகள் மில்ஸ் குடியேற்றம்

 

 

ஆறாவது தலைவர்

(1976 - 1987)

திரு. பத்மஸ்ரீ எம்.பி.நாச்சிமுத்து செங்குந்தர், பி.ஏ.,பி.எல்.,

சென்னிமலை
சென்னிமலை நெசவாளர் கூட்டுறவு சங்கத் தலைவர்

 

 

ஏழாவது தலைவர்

(1987 - 2010)
திரு. ஜெ. சுத்தானந்தன் செங்குந்தர், பி.எஸ்.சி., அவர்கள்

ஈரோடு
தலைவர், ஈரோடு டெக்ஸ், ஈரோடு.

 

 

 

எட்டாவது தலைவர்

(2011-2014)

திரு. ஆ.ராஜவேலு செங்குந்தர்

திட்டக்குடி

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2015 Sengunthamithiran. All Rights Reserved

Best viewed with Internet Explorer Ver IE 6.5 & above or Google Chrome, Mozilla Firefox with a resolution of 1024*768. Please upgrade your browser.